וושש עשרה ועוד ארבע שווה עשרים

   וואגה באגה בובו

   

     וואגה באגה בובו

     

       וואגה באגה בובו

       

          וואגה באגה בובו

          

             וואגה באגה בובו

             

               וואגה באגה בובו

               

                 וואגה באגה בובו

                 

                   וואגה באגה בובו

                   

                     שש ועוד שש ועוד שש שווה שמונה עשרה